คำเทศนาย้อนหลัง
ผป.ซูเหรียญ คิ้วพอจิต
จงเตรียมทางแห่งพระเจ้าให้ตรงไป
วันที่ 27/11/2016
ศจ.บุญยก บุญทา
เพราะรักจึงยอม
วันที่ 07/02/2016
ศจ.วิชัย จันทร์หิรัญโชติ
ติดสนิทและเกิดผล
วันที่ 31/01/2016
คศ.จิรภัทร์ จุณณวัตต์_02
ถวายความสามารถแด่พระเจ้า
วันที่ 24/01/2016
คศ.จิรภัทร์ จุณณวัตต์_01
ถวายความสามารถแด่พระเจ้า
วันที่ 24/01/2016
คศ.ดาวเรือง ตู้จินดา
พระเยซูทรงจำเริญขึ้น
วันที่ 27/12/2015
ศจ.วรรณา บุญทา
พระเยซูผู้กู้โลก
วันที่ 24/12/2015
ศจ.บุญยก บุญทา
จนเงินแต่ไม่จนความเชื่อ
วันที่ 17/01/2016
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
ถวายตัวแด่พระเจ้า
วันที่ 10/01/2016
ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
เอาชนะตนเอง
วันที่ 03/01/2016
ศจ.บุญยก บุญทา
กำเนิดองค์สันติราช
วันที่ 06/12/2015
คศ.นฤชา วารีศรี
เราได้มาเพื่อเขาจะได้ชีวิต
วันที่ 15/11/2015
ศจ.บุญยก บุญทา
คริสตจักรที่เมืองโมเดล
วันที่ 04/10/2015
ศจ.จำนง พิริยะพงษ์รัตน์
แป้งไม่หมด น้ำมันก็ไม่หมด
วันที่ 22/11/2015
นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
การเป็นเกลือและแสงสว่าง-3
วันที่ 25/10/2015
นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
การเป็นเกลือและแสงสว่าง-2
วันที่ 24/10/2015
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1