ขอเชิญเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าทุกเช้าวันอาทิตย์
09.00 น. รวีวารศึกษา (ศึกษาพระคัมภีร์)
09.45 น. นมัสการ / จูเนียร์เชิร์ช / มินิเชิร์ช
12.30 น. ซ้อมเพลงคณะนักร้องคริสตจักร
13.30 น. สามัคคีธรรมคณะต่าง
9.30 น. เยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักร
18.00 น. ประชุมอธิษฐาน
19.00 น. ซ้อมเพลงนักร้องคริสตจักร
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2557 การจากไปของ ผป.เอนก อนุชิราชีวะ  วันที่ 5 พฤษภาคม 2014  ด้วยอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ ... อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2556 แจ้งเปลี่ยนแปลง Email Address ของโบสถ์ ... อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2555 คริสเตียนเกม 2012 ... อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 บัพติสมา ... อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เป็นวันที่ 5 ที่เจ๊ตินเข้ารับการรักษาด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมและทุกคนในโบสถ์ยังเห็นเจ๊ติน สดชื่นแจ่มใส  ... อ่านต่อ

(c) copy right klongtoey church (sukhumvit 93)