วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง
3/5/2015การเสด็จขึ้นและลง
26/4/2015ทางนั้น ความจริง และชีวิต
19/4/2015วัยครอบครัว
12/4/2015พระพรแห่งการเชื่อฟัง
2/5/2015อย่าหน่วงเหนี่ยงเราไว้
29/3/2015พระเมสิยาห์
22/3/2015คนโง่หรือคนฉลาด
15/3/2015การทดลองใจและการล่อลวง
8/3/2015ความงามภายนอก
1/3/2015มารมาผจญพระเยซู
22/2/2015ครอบครัวเป็นสุข
15/2/2015รักด้วยการกระทำ
8/2/2015ความสุขแท้
4/1/2015เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
7/12/2014ทูตสวรรค์
30/11/2014เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
8
7
6
5
4
3
2
1